Taisyklės

Puslapio CVtransport.lt taisyklės

Bendros taisyklės

 • Kiekvienas naudodamasis CVtransport.lt svetainėje esančią informaciją privalo susipažinti ir laikytis šių taisyklių.
 • CVtransport.lt turi teisę keisti bei taisyti šias puslapio taisykles.
 • CVtransport.lt yra portalas, kuris suteikia galimybę teikti informaciją apie laisvas vairuotojo darbo vietas, vairuotojo darbo ieškančius žmones ir kitą su vairuotojų darbu susijusią informaciją.
 • Vairuotojų darbo ar kitos sutartys sudaromos darbuotojų ir darbdavių susitarimu be CVtransport.lt įsikišimo. Už sutarčių vykdymą ar nevykdymą atsakingi patys pasirašiusieji.
 • CVtransport.lt negarantuoja, kad portale pasiskelbęs darbdavys ar vairuotojas susiras reikiamą darbuotoją ar darbą.
 • Visą, pagal poreikį, portalo informaciją CVtransport.lt turi teisę panaudoti ar publikuoti internetinėje ir neinternetinėje erdvėje, reklamose ir kitur.
 • CVtransport.lt administracija neatsako už vartotojų pateiktos informacijos teisingumą, turinį, logotipų ar firminės atributikos panaudojimą ir pasilieka teisę neskelbti ar blokuoti be perspėjimo tokią informaciją kuri prieštarauja CVtransport.lt taisyklėms ar pažeidžią LR įstatymus.
 • Lietuvių kalboje nėra tokių raidžių kaip „w“ ar „q“ taip pat nenaudojami junginiai-pakaitalai tokie kaip „sh“ ar „1dienis“, todėl portale CVtransport.lt naudokite tik lietuviškas raides ir žodžius. DRAUDŽIAMA rašyti vien didžiosiomis raidėmis ar naudoti skiriamųjų ženklų serijas.
 • Visi iškilę ginčai tarp vartotojo ir CVtransport.lt yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo sprendžiama pagal LR įstatymus.

Darbdavių taisyklės

 • Registruodamas įmonę portale CVtransport.lt, asmuo patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti registruojamą įmonę ir patvirtina, kad įvesti duomenys apie įmonę ir darbo pasiūlymą yra teisingi.
 • Portale CVtransport.lt užregistruota įmonė užtikrina ir pilnai atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą bei asmenų, prisijungusių įmonės vardu, atliktus veiksmus.
 • Potale CVtransport.lt yra griežtai DRAUDŽIAMA tai pačiai įmonei talpinti daugiau nei vieną vairuotojo darbo skelbimą kandidatuoti į laisvą darbo vietą, kurti fiktyvius profilius siekiant pritraukti daugiau dėmesio. Jei įmonė ieško į tą pačią poziciją tačiau skirtinguose miestuose tada reikia kiekvienam miestui darbo skelbimą publikuoti atskiruose darbo skelbimuose, jei miestas neaiškus palikti „Pasirinkti miestą“.
 • DRAUDŽIAMA įmonei skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei per CVtransport.lt portalą paspaudžiant „SIŲSTI CV“ esantį raudoname fone. Įmonės kontaktinius duomenys privaloma nurodyti tik tam skirtuose laukeliuose.
 • Be darbdavių, pateikusių savo asmeninius duomenys portale CVtransport.lt duomenų bazėje, sutikimo jie nebus perduoti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja LR įstatymai ir šiuos duomenys naudos tik įdarbinimo tikslais.

Kandidatų taisyklės

 • Kandidatai savo duomenis portale CVtransport.lt palieka siekdami gauti darbo pasiūlymų ir sutinka, kad duomenys bus matomi arba dalinami registruotiems CVtransport.lt darbdaviams.
 • Kandidatai turi teisę keisti, koreguoti savo asmeninius duomenis, o norint panaikinti registraciją turi raštiškai kreiptis į info@cvtransport.lt.
 • Siekiant darbdaviams pateikti tik teisingą, tikslią ir aiškią informaciją, kandidatas sutinka, kad jo duomenys gali būti patikrinti CVtransport.lt administracijos.
 • Kandidatas prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją ir jos teisingumą ir sutinka, kad atsako už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.